W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wykaz stanowisk wraz danymi kontaktowymi

XML

Treść

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Dyrektor Robert Wanic; sekretariat dyrektora - (32) 784 16 01 faks - (32) 784 16 08
Wicedyrektor Urszula Okrajni
IOD Maciej Retyk,  iod@oke.jaworzno.pl
Administrator BIP Agnieszka Dziaduła, adziadula@oke.jaworzno.pl, tel. 32 784 16 99
Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze   szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wyznaczony   został Koordynator do spraw dostępności.

 Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Kontakt:

 Koordynator ds. dostępności w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

 Urszula Okrajni – wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4;
 tel. 32 784 16 01, sekretariat@oke.jaworzno.pl

 

 Imię i nazwisko

 Zakres zadań

 Numer telefonu

 Samodzielne stanowiska pracy

 Radca Prawny 

   

 Beata Chrupała

 pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

 

 Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

 Ewa Knapik

 kierownik

 32 784 16 20

 Ewa Rzepczyńska-Pich

 zastępca kierownika

 32 784 16 27

 Justyna Biel

 sekretariat

 32 784 16 21

 Barbara Andrzejewska

 koordynator egzaminów z historii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki i historii  sztuki

 32 784 16 29

 Bożena Kubiak

 koordynator egzaminu maturalnego z języka angielskiego,

 koordynator egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego,

 koordynator egzaminów z języka rosyjskiego, 

 32 784 16 48

 Aneta Zawada

 koordynator egzaminu maturalnego z matematyki i geografii

 32 784 16 91

 Agnieszka Adamin

 koordynator egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 koordynator egzaminów z języka francuskiego

 32 784 16 89

 Ewa Kałucka

 koordynator egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 koordynator egzaminu maturalnego z informatyki

 32 784 16 54

 Romana Patyk

 koordynator egzaminu maturalnego z języka polskiego

 koordynator egzaminu maturalnego z filozofii

 32 784 16 18

 Lidia Szymczak - Mazur

 koordynator egzaminów z fizyki, biologii i chemii

 32 784 16 86

 Magdalena Goncerz

 koordynator egzaminów z języka włoskiego, hiszpańskiego i niemieckiego

 32 784 16 88
 Weronika Skrzekowska

 koordynator egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

 koordynator egzaminu maturalnego z historii tańca

 32 784 16 44

 Wydział Egzaminów Zawodowych

 Andrzej Pasiut

 kierownik

 32 784 16 10

 Sabina Tarłowska

 zastępca kierownika, egzamin zawodowy obszar transportu kolejowego, upoważnienia   ośrodków egzaminacyjnych, organizacja ośrodka sprawdzania prac  

 32 784 16 87

 Agnieszka Jurkiewicz

 sekretariat, rozliczenie umów, weryfikacja sumy punktów

 32 784 16 77, fax.  32 784 16 31

 Piotr Babisz

 specjalista ds. formatowania

 32 784 16 76

 Marcin Zarzycki

 egzamin zawodowy obszar elektryczno-elektroniczny (E)

 32 784 16 83

 Renata Hejsak

 egzamin zawodowy obszar administracyjno-usługowy (A) 

 32 784 16 11

 Kamila Jędryczka

 egzamin zawodowy obszar medyczno-społeczny (Z) 

 32 784 16 80

 Katarzyna Wyrwas

 egzamin zawodowy obszar górniczo-hutniczy (M)

 32 784 16 78

 Agnieszka Antczak

 egzamin zawodowy obszar mechaniczny (M)

 32 784 16 79

 Jolanta Konopka 

 Wioletta Przewoźniak - Ciołczyk

 sekretariat, obsługa poczty

 32 784 16 81

 Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 Agnieszka Dziaduła

 kierownik

 32 784 16 99

 Krzysztof Słomczyński

 zastępca kierownika

 32 784 16 97

 Izabela Szemraj

 organizacja egzaminu maturalnego

 32 784 16 65

 Aneta Martyka

 organizacja egzaminu maturalnego

 32 784 16 32

 Małgorzata Pustiowska

 organizacja egzaminu zawodowego, rozpatrywanie wniosków o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 zwolnienia z egzaminu zawodowego

 32 784 16 12

 Agnieszka Duczek

 organizacja egzaminu ósmoklasisty 

 zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

 dostosowania form i warunków egzaminów do specjalnych potrzeb zdających w zakresie wszystkich typów egzaminów 

 32 784 16 05

 Tomasz Głowacz

 organizacja egzaminów eksternistycznych zawodowych, przygotowanie informacji i zaświadczeń dla pracodawców o opłatach za egzamin zawodowy pracowników młodocianych, ewidencja opłat za egzaminy 

 32 784 16 51

 Tomasz Kawala

 serwis dla egzaminatorów

 32 784 16 42

 Olga Istigniejew

 organizacja egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących

 organizacja szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, rozpatrywanie wniosków o przyjęcie na szkolenia, przygotowanie i wysłanie wpisów do ewidencji egzaminatorom

 32 784 16 37

 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych

 Tomasz Kawala

 Grzegorz Terenowicz

 sprawozdania ze wszystkich typów egzaminów, ewaluacja

 32 784 16 42

 32 784 16 34

 Zespół Informatyków

 Grzegorz Terenowicz

 kierownik

 32 784 16 34

 Przemysław Cywiński

 baza danych – egzamin ósmoklasisty, strona internetowa OKE

 serwis dyrektorów szkół podstawowych, wystawianie duplikatów zaświadczeń

 32 784 16 13

 Bartosz Celarek

 baza danych - egzamin maturalny

 serwis dyrektorów szkół ponadpodstawowych, wystawianie duplikatów świadectw

 32 784 16 35

 Tomasz Pluta

 egzamin zawodowy - zaświadczenia dla organizatorów kwalifikacyjnych kursów   zawodowych, zaświadczenia dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, korekta   danych osobowych na świadectwach, certyfikatach, dyplomach

 32 784 16 33

 Łukasz Herman

 obsługa informatyczna w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów   Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ),

 serwis dyrektorów - egzaminy zawodowe, wystawianie duplikatów świadectw i dyplomów

 32 784 16 47

 Zespół ds. Kadrowych

 Dominika Struska

 sprawy kadrowe pracowników

 32 784 16 04

 Ilona Gwadera-Niewęgłowska

 umowy z egzaminatorami, zgłoszenie do ZUS

 32 784 16 36

 Zespół Administracyjno-Gospodarczy

 Jacek Kielski

 zaopatrzenie

 32 784 16 22

 Joanna Jakowczyk

 Janusz Kałucki

 kancelaria

 32 784 16 15

 Zuzanna Rowińska

 Elżbieta Mlak

 sekretariat główny

 32 784 16 01,

 32 784 16 38

 Izabela Wójcik

 kancelaria 

 zamówienia publiczne

 32 784 16 15,

 32 784 16 39

 Wydział Finansowo-Księgowy

 Agnieszka Bisaga

 kierownik, główny księgowy

 32 784 16 07

 Joanna Madej

 rozliczanie umów z egzaminatorami

 32 784 16 60

 Paulina Pawlik

 specjalista do spraw księgowych

 32 784 16 71

 Katarzyna Sądecka - Smagacz

  rozliczanie umów z egzaminatorami

 32 784 16 61