W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wykaz stanowisk wraz danymi kontaktowymi

XML

Treść

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
Dyrektor Robert Wanic; sekretariat dyrektora - (32) 784 16 01 faks - (32) 784 16 08
Wicedyrektor Krzysztof Słomczyński
IOD Maciej Retyk,  iod@oke.jaworzno.pl
Administrator BIP Krzysztof Słomczyński, kslomczynski@oke.jaworzno.pl, tel. 662 046 478
Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze   szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wyznaczony   został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Krzysztof Słomczyński – wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4;
 tel. 32 784 16 01, sekretariat@oke.jaworzno.pl

 

 Imię i nazwisko

 Zakres zadań

 Numer telefonu

 Samodzielne stanowiska pracy

Bartłomiej Tylkowski

Radca Prawny  

Beata Chrupała

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

 

 Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

Ewa Knapik

kierownik

 32 784 16 20

Lidia Szymczak-Mazur

zastępca kierownika

koordynator egzaminu z fizyki

koordynator egzaminu z biologii

koordynator egzaminu z chemii

 32 784 16 86

Justyna Biel

Aleksandra Paperz

sekretariat

 32 784 16 21

 32 784 16 23

Barbara Andrzejewska

koordynator egzaminu z historii

koordynator egzaminu z wiedzy o społeczeństwie

koordynator egzaminu z historii muzyki

koordynator egzaminu historii  sztuki

 32 784 16 29

Bożena Kubiak

koordynator egzaminu maturalnego z języka angielskiego

koordynator egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego

koordynator egzaminów z języka rosyjskiego

 32 784 16 48

Aneta Zawada

koordynator egzaminu maturalnego z matematyki

koordynator egzaminu maturalnego z geografii

 32 784 16 91

Agnieszka Adamin

koordynator egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

koordynator egzaminów z języka francuskiego

 32 784 16 89

Ewa Kałucka

koordynator egzaminu ósmoklasisty z matematyki

koordynator egzaminu maturalnego z informatyki

 32 784 16 54

Romana Patyk

koordynator egzaminu maturalnego z języka polskiego

koordynator egzaminu maturalnego z filozofii

 32 784 16 18

Magdalena Goncerz

koordynator egzaminu z języka włoskiego

koordynator egzaminu z języka hiszpańskiego

koordynator egzaminu z języka niemieckiego

 32 784 16 88
Weronika Skrzekowska

koordynator egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

koordynator egzaminu maturalnego z historii tańca

 32 784 16 44

 Wydział Egzaminów Zawodowych

Andrzej Pasiut

kierownik

 32 784 16 10

Sabina Tarłowska

zastępca kierownika

egzamin zawodowy obszar transportu kolejowego

upoważnienia ośrodków egzaminacyjnych

organizacja ośrodka sprawdzania prac  

 32 784 16 87

Agnieszka Jurkiewicz

sekretariat

rozliczanie umów

weryfikacja sumy punktów

 32 784 16 77, fax.  32 784 16 31

Piotr Babisz

specjalista ds. formatowania

 32 784 16 76

Marcin Zarzycki

egzamin zawodowy obszar elektryczno-elektroniczny (E)

 32 784 16 83

Renata Hejsak

egzamin zawodowy obszar administracyjno-usługowy (A) 

 32 784 16 11

Kamila Jędryczka

egzamin zawodowy obszar medyczno-społeczny (Z) 

 32 784 16 80

Katarzyna Wyrwas

egzamin zawodowy obszar górniczo-hutniczy (M)

 32 784 16 78

Agnieszka Antczak

egzamin zawodowy obszar mechaniczny (M)

 32 784 16 79

Jolanta Konopka 

Wioletta Przewoźniak - Ciołczyk

sekretariat

obsługa poczty

 32 784 16 81

 Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Agnieszka Dziaduła

kierownik

 32 784 16 99

Dominika Struska

zastępca kierownika

sprawy kadrowe pracowników

32 784 16 04

Izabela Szemraj

organizacja egzaminu maturalnego

 32 784 16 65

Aneta Martyka

organizacja egzaminu maturalnego

 32 784 16 32

Agnieszka Duczek

organizacja egzaminu ósmoklasisty

zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

dostosowania form i warunków egzaminów do specjalnych potrzeb zdających w zakresie wszystkich typów egzaminów 

 32 784 16 05

Tomasz Głowacz

organizacja egzaminu zawodowego

zwolnienia z egzaminu zawodowego

organizacja egzaminów eksternistycznych zawodowych

przygotowanie informacji i zaświadczeń dla pracodawców o opłatach za egzamin zawodowy pracowników młodocianych, ewidencja opłat za egzaminy 

 32 784 16 51

Tomasz Kawala

serwis dla egzaminatorów

 32 784 16 42

Olga Istigniejew

organizacja egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących

organizacja szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów, rozpatrywanie wniosków o przyjęcie na szkolenia, przygotowanie i wysłanie wpisów do ewidencji egzaminatorom

 32 784 16 37

 Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych

Tomasz Kawala

Grzegorz Terenowicz

sprawozdania ze wszystkich typów egzaminów

 32 784 16 42

 32 784 16 34

 Zespół Informatyków

Grzegorz Terenowicz

kierownik

 32 784 16 34

Bartosz Celarek

baza danych - egzamin ósmoklasisty

baza danych - egzamin maturalny

serwis dyrektorów szkół podstawowych

serwis dyrektorów szkół ponadpodstawowych

wystawianie duplikatów świadectw

strona internetowa OKE

 32 784 16 35

Tomasz Pluta

egzamin zawodowy - zaświadczenia dla organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

zaświadczenia dla organów prowadzących szkoły niepubliczne

korekta danych osobowych na świadectwach, certyfikatach, dyplomach

 32 784 16 33

Łukasz Herman

baza danych - egzamin ósmoklasisty

obsługa informatyczna w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów  Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOEPKZ)

rozpatrywanie wniosków o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

serwis dyrektorów - egzaminy zawodowe, wystawianie duplikatów świadectw i dyplomów

 32 784 16 47

 Zespół ds. Kadrowych

Ilona Gwadera-Niewęgłowska

umowy z egzaminatorami

zgłoszenia do ZUS

 32 784 16 36

 Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Jacek Kielski

zaopatrzenie

 32 784 16 22

Joanna Jakowczyk

Janusz Kałucki

kancelaria

 32 784 16 15

Zuzanna Rowińska

Elżbieta Mlak

sekretariat główny

 32 784 16 01,

 32 784 16 38

Izabela Wójcik

kancelaria 

zamówienia publiczne

 32 784 16 15,

 32 784 16 39

 Wydział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Bisaga

kierownik, główny księgowy

 32 784 16 07

Joanna Madej

rozliczanie wynagrodzeń pracowników

rozliczanie umów z egzaminatorami

 32 784 16 60

Paulina Pawlik

ewidencja dochodów i wydatków budżetowych

rozliczenia z podmiotami zewnętrznymi

 32 784 16 71

Katarzyna Sądecka - Smagacz

rozliczanie umów z egzaminatorami

 32 784 16 61